In eerste instantie is het belangrijk om te vermelden dat wij ervan uitgaan dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit.

Ons uitgangspunt is om allen die gelijkgestemd zijn, een vertrouwde en veilige huiskamer te bieden in discretie ongeacht hun persoonlijke seksuele voorkeur.

Het is dan ook in het belang van onze leden dat we zéér zorgvuldig de aanvragen voor het lidmaatschap bekijken.

Wij zijn ruimdenkend: vinden vele varianten mooi en bespreekbaar bij ons kan héél véél, maar……Let op!

NIET ALLES KAN! WIJ BEHOUDEN ONS DAN OOK HET RECHT VOOR OM

nono SOMMIGE AANVRAGEN OM LID TE WORDEN nono

ZONDER OPGAAF VAN REDENEN TE WEIGEREN !