Wij willen met onze vereniging volwassen mensen helpen om hun fantasieën, dromen en vaak stille en geheime wensen te realiseren en eventueel met andere gelijkgestemde mensen te delen;

waarbij wederzijds RESPECT en VERTROUWEN een eerste uitgangspunt zijn!

Uiterste DISCRETIE is geboden en absoluut vereist; evenals hygiëne!

Tevens zijn alle leden gehouden zich aan de statuten en ons huishoudelijk REGLEMENT te houden.

Wij bieden een discrete, veilige en ongedwongen ontmoetingsplaats we organiseren diverse workshops alsmede gespreksgroepen en bieden hulp en ondersteuning aan onze vaste leden.

De contactdagen en bijeenkomsten hebben een besloten karakter en zijn uitsluitend toegankelijk voor onze leden.

Ondanks dat we geen commercieel winstoogmerk hebben betalen onze leden wel contributie!